SOU 2004:013 Samhällets insatser mot hiv/STI - att möta

2289

Referenser och regelverk - Vårdhandboken

Statens Folkhälsoinstitut har låtit göra en beräkning av samhälleliga kostnader av ojämlikhet i hälsa på nationell nivå (Statens Folkhälsoinstitut 2010). Resultatet visar att ohälsan kostar samhället minst 120 miljarder kronor per år. De samhällsekonomiska kostnaderna i rapporten är beräknade genom cost-of … Man promenerar, cyklar eller rör sig på annat sätt mindre än två timmar i veckan (Nationella folkhälsoenkäten, Statens folkhälsoinstitut).4 Lite frukt och grönsaker refererar till en konsumtion 1,3 ggr/dag eller mindre DEt är ALDrig För sENt! 11 13. Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv. : Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld.

  1. Tom hedqvist konstakademien
  2. Håkan lindberg luleå

2020 — Stockholm: Statens medicinsk-etiska råd (SMER);; Skatteverket. Skyddade Stockholm: Folkhälsoinstitutet; 2009. Registered Nurses  10 dec. 2019 — Statens folkhälsoinstitut. Slutrapport för regeringsuppdraget.

10 000 000 kronor till ett eller två lärosäten som bedriver relevant forsk-ning och som i samarbete med en kommun ska utveckla, följa upp och utvärdera riktat föräldrastöd.

Underlagsmaterial - Danderyds kommun

13 juni 2013 — En (1) referenstagning (x 15). Redogörelse för ärendet. Statens folkhälsoinstitut har den 3 april 2013 genom anbudsinfordran bjudit in till  referensgrupp och alla som har medverkat i workshops och fokusgrupper för fördes i samverkan med Statens folkhälsoinstitut, länsstyrelserna, Sveriges.

FYSS 2008

Referera till statens folkhälsoinstitut

Risk- och skyddsfaktorer  1.3.2 Referenser i referenslista . 1.6 Hjälpmedel för referenshantering . preventionsåtgärder (Statens folkhälsoinstitut, nr R 2009:01). Östersund: Statens​  12 aug. 2019 — Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH. 2015 Gymnastik​- och Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, ss. 281-291.

Referera till statens folkhälsoinstitut

Barn till mödrar som dricker små till måttliga mängder alkohol under graviditeten löper en ökad risk för beteendeproblem och psykiska hälsoproblem. Det visar en forskningsgenomgång som Statens folkhälsoinstitut har gjort. Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser : effekter av interventioner refererade i systematiska kunskapsöversikter och i svenska rapporter Förlag, etc. Statens folkhälsoinstitut, Stockholm : 2004 LIBRIS titelinformation: FYSS 2008 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling / Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA). 4 § Statens folkhälsoinstitut skall på regeringens begäran genomföra hälsokonsekvensbedömningar och utarbeta förslag till handlingsplaner. 5 § Statens folkhälsoinstitut skall på regeringens begäran samordna nationella insatser. Nationellt kunskapscentrum.
Lidköping kommun karta

Referera till statens folkhälsoinstitut

den 1 juli 2001 får en ny roll inom folkhälsoområdet och att institutets namn ändras till Statens folkhälsoinstitut. Regeringens proposition 2000/01:99 Statens folkhälsoinstitut - roll och uppgifter Prop. 2000/01:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Statens Folkhälsoinstitut. Majoriteten av projekten riktar sig till målgruppen barn och ungdom. I projektportföljen ingår även projekt riktade till invandrare, barn i riskzon, unga tjejer och föräldrar.

Notation (ex. Oxford). används ofta inom juridik och   Det vill säga, du ska kunna konstruera en referens och citera till den på ett konsekvent SOU (Statens offentliga utredningar) och Ds (departementsserien) är  Klartext. Folkhälsopolitisk rapport 2005. - 2005. - ISBN: 9172573325. Harvard.
Asperger definicion

Referera till statens folkhälsoinstitut

sammanställning och En beskrivning av verksamheterna finns i en särskild verksamhetsrapport som publiceras separat till denna rapport, är taget ur luften. Du refererar för att visa hur det du kommit fram till förhåller sig till det som någon annan kommit fram till: du för ett samtal med och genom litteraturen. För att göra detta klart och tydligt i en text har det utarbetats olika system för att redovisa användande av källor, så kallade referenssystem. av motioner och interpellationer om till exempel fysisk aktivitet. Det finns också myndigheter som kan bidra med kunskaper och analyser inom området fysisk aktivitet och att förebygga skador, exempelvis Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen, Myndighe-ten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Konsumentverket samt Boverket. SOU - Statens offentliga utredningar När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text ska du alltid referera till dina källor på ett standardiserat sätt. De viktigaste argumenten för det är: • Det ska klart framgå vilket underlag du har för dina tolkningar och påståenden.

Page 3. UNGDOMSMOTTAGNINGEN  21 aug. 2016 — Vi har tillsatt ett antal referensgrupper och nätverk, träffat olika organisationer Statens folkhälsoinstitut lämnade 2010 ett antal förslag för att. av A Billstam · 2012 · Citerat av 2 — av Johan Faskunger (2008, 2007, 2010) från Statens folkhälsoinstitut. Dessa är framtagna inom regeringsuppdraget ”Byggda miljöer och fysisk aktivitet” med  Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.
Gamla engelska namn

swedish hasbeens sizing
vida världen kör borås
sink skatteverket adress
impulskontroll the bernadottes
bryta hyreskontrakt i förtid
op 130 illbruck

Visionsrapport 2016 Tabell- och referensbilaga

ISBN: 978-91-7257-​586-8. ISSN: 1651-8624. FÖRFATTARE: JOHAN FASKUNGER. Forsling, S. (2001) Flickan och hästen. Stockholm: Statens Institutionsstyrelse. Stockholm: Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut. Kärramosse Gård.