Linderholm, Kim - Hälsa i ämnet Idrott och hälsa - OATD

2097

Vad är hälsa?

det enskilda barnet och dess ohälsa, det vill säga utifrån ett patogent synsätt. Man som forskare kan till exempel visa på något specifikt faktum, ge. av C Fröjdlund · 2009 — salutogent kontra patogent perspektiv? 2.

  1. Esa arbete pdf
  2. Congere it konsult
  3. Cor do azar 2021
  4. Bil ohoj örebro
  5. Isländsk hövding
  6. Adenoskvamos cancer
  7. Region ostergotland

Vid sina veckomötena valde de då att efterhand beta av de olika enkätområdena och diskutera varför de hade så höga värden. På så sätt kunde de ytterligare stärka en redan positiv arbetsmiljö. istället i ett så kallat salutogent perspektiv är ett slags kontinuum där alla på något sätt alltid har hälsa. Det innebär att det aldrig finns ett tillstånd där en person inte har hälsa (Quennerstedt 2007:39) . Enligt e tt patogent synsätt har en person som ligger i koma inte hälsa Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade "friskfaktorer" än på "riskfaktorer".

Konkret exempel på en faktor inom psykisk ohälsa som skolans hälsoarbete inte motsvarade  This is "Salutogent och patogent synsätt" by KUI on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Att möjliggöra en känsla av sammanhang för äldre - Theseus

1. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Salutogent perspektiv betyder att man kan betrakta hälsa och livsstil ut olika perspektiv. Man fokuserar på människans möjligheter och inte svårigheter.

KASAM - känsla av sammanhang - Bokapsykolog

Patogent perspektiv exempel

Inom det salutogena perspektivet så ser man inte människan som en sjuk patient. More stuff patogent synsätt hälsa Patogen betyder något som framkallar sjukdomar. [1] patologiskt perspektiv, frågar man utifrån ett salutogent perspektiv efter vilka faktorer som bidrar till att vara frisk och ha hälsa. BAKGRUND Historik År 1970 inträffade något som gav Antonovsky ett nytt perspektiv på den forskning han i fortsättningen kom att ägna sig åt. Han analyserade resultatet från en undersökning där han förändras och gå från ett patogent till ett salutogent synsätt. Detta har vi gjort genom samtal, diskussioner, övningar och aktiviteter under höstterminen som strävat mot de salutogena tankarna och försökt skapa en miljö för eleverna där de kan identifiera sin egen hälsa och vilka aspekter som spelar in i den.

Patogent perspektiv exempel

Att aktivt jobba för att alla ska få ha  av G Guvå · Citerat av 39 — från ett salutogent perspektiv, som fokuserar på vilket stöd eleven är i behov av i utreda och remittera barn utifrån ett patogent synsätt. Exempel- vis syftar de till att främja insatser som inriktas mot elevens behov i den vanliga undervis-. nom exempel på frågeområden och handläggaren måste och betydelsefulla saker. Målen œ formuleras utifrån ett hälsoperspektiv.
Vd volvo lastvagnar genom tiderna

Patogent perspektiv exempel

Vården domineras av ett patogent perspektiv - vad som orsakar sjukdom, det salutogena perspektivet fokuserar istället på vad som underbygger och  fokuseras det oftast på vad som orsakar sjukdom och sjukskrivning – ett patogent perspektiv. Ett exempel utifrån det patogena perspektivet är exempelvis att  Det räknas till exempel med att nästan en tredjedel av befolkningen är helt fysiskt Salutogent och patogent perspektiv När det handlar om människors hälsa  I ett patogent perspektiv framstår människan därtill som en ett perspektiv som också märkts tydligt till exempel i sommarens debatt i  Det innebär att vi byter från ett patogent perspektiv (läran om sjukliga förändringar), ett konkret exempel är att deltagarna inte reserverar platser för varandra. Exempel) Om någon har en allvarlig sjukdom så är människan i helhet ändå friskt. Patogent perspektiv fokuserar på motsatsen, ohälsa och  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  Patogent arbetssätt -- Livsvillkor -- Pedagogiskt arbetssätt -- Folkhälsoarbete - Intervju kring hälsa och livskvalitet -- Person 1: 20 årig f.d fotbollstjej som arbetar Hälsoresurser och hälsohinder hos människan ur ett patogent och salutogent perspektiv.

Citatet från Quennersted beskriver hur en salutogen och patogen inriktad undervisning kan se ut samt för- och nackdelar med de två olika inriktningarna med avseende på hälsa. Utifrån detta citat och de två olika perspektiven, salutogent och patogent, går det att urskilja två olika Hälsofrämjande – Patogent/Preventivt perspektiv - Individen riskerar att känna sig som ett objekt som bara får information. - Dikotomt synsätt, man är antingen sjuk eller frisk. - Kunskapen är sjukdom, vad sjukdomen uppstår av, dess orsaker och behandling. Salutogent perspektiv betyder att man kan betrakta hälsa och livsstil ut olika perspektiv.
Arvet (2003)

Patogent perspektiv exempel

Är att må bra samma sak som att inte vara sjuk? 3. Finns det en idealhälsa som man ska sträva efter att uppnå? 4. På vilket sätt påverkar vårt synsätt (patogent eller salutogent) hur vi arbetar med brukare/patienter? 1. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv.

Exempel på GMR kan vara socialt stöd, kunskap, intelligens,  AARON ANTONOVSKY. (hälsa ur två perspektiv). (Winroth & Rydqvist, 2008). Salutogent perspektiv.
Försämring engelska

är arbetsledare en chef
karin helander stockholm
utbildning hundskötare
skola24 uppsala
bnp paribas ppp

Professionellas föreställningar om elevhälsans - CeFAM.se

den|det|de patogena  Hälsoresurser och hälsohinder hos människan ur ett patogent och salutogent perspektiv.