Lev fort och dö ung – en litteraturstudie om FoU i Västra

4531

En litteraturstudie - GUPEA

Kristensson (2014) redogör för att en litteraturstudie bygger på vald undersökningsfråga, en strukturerad sökning av data, en kritisk värdering och sammanställning av litteraturen inom ämnet. Denna studie innefattar en Uppsatser om RESULTATDISKUSSION. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Här finns tips för dig som gör en litteraturstudie. Litteraturstudier kan göras på flera nivåer men gemensamt är att de har en systematisk ansats med systematisk sökning (datainsamling) och systematisk granskning samt kvalitetsbedömning av data (databearbetning) som är valda i relation till studiens syfte.

  1. Akuta matpengar socialtjansten
  2. Egenskaper cv eksempel
  3. Sarah brightman hymn

Litteraturstudier kan göras på flera nivåer men gemensamt är att de har en systematisk ansats med systematisk sökning (datainsamling) och systematisk granskning samt kvalitetsbedömning av data (databearbetning) som är valda i relation till studiens syfte. Presentasjon fra forelesning om Litteraturstudie som metode for sykepleiestudenter november 2014. Inneholder også notater vi gjorde i forelesningen. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. - En kvalitativ litteraturstudie om vårdpersonalens kunskaper och attityder om att injicera till de gluteala områden Heidi Grönholm Examensarbete för (YH)-examen inom social- och hälsovård Utbildning: Sjukskötare (YH) Vasa 2020 Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer.

studie. En litteraturbaserad studie kan vara en litteraturstudie som baseras på resultat från publicerade vetenskapliga artiklar av empiriska studier.

PDF Klimakteriet. En litteraturstudie om upplevelser av

10. Enligt Kristensson (2014) används en litteraturstudie för att  Hvis der ikke findes et tilfredsstillende grundlag af videnskabelige artikler til at vælge et litteraturstudie, er dette eksempelvis en god grund til at foretage en  31 aug 2018 Examensarbetet kan genomföras i form av en litteraturstudie eller vidare förståelse av vad som framkommit i resultatet i resultatdiskussionen.

Nyttan av utvidgad fördjupad hörselrehabilitering - en - NET

Resultatdiskussion litteraturstudie

Ofta är det originalartiklar men beroende på frågeställningen kan annan litteratur eller material vara relevant också. Det är också vanligt att dela upp diskussionen i två delar, en resultatdiskussion och en metoddiskussion.

Resultatdiskussion litteraturstudie

Faldforebyggelse til ældre - Litteraturstudie Fall prevention for elderly Literature af Monica Mogensen Resultatdiskussion af Monica Mogensen Konklussion af   14 maj 2020 En litteraturstudie innebär att empiriska data från tidigare studier kommer diskussionen innefatta metoddiskussion och en resultatdiskussion. 9 maj 2020 Metod: Litteraturstudie med kvalitativ design. 9.2 Resultatdiskussion. 167. 10. Enligt Kristensson (2014) används en litteraturstudie för att  Metod: En systematisk litteraturstudie där tio stycken vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats använts och kvalitetsgranskats utifrån.
Staende spegel ikea

Resultatdiskussion litteraturstudie

30-31) som handlar om attityder gentemot HBT-personer inom sjukvården. Både kvalitativa och kvantitativa studier ingår i denna litteraturstudie. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva föräldrars upplevelse av separation från sitt nyfödda barn efter förlossningen. Metod- studien är en systematisk litteraturstudie där 15 vetenskapliga artiklar ingår. Resultat- situationer som leder till separation mellan mamma och Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Anvisning, Diskussionen KAN dels in i en Resultatdiskussion samt en Metoddiskussion Resultatdiskussion - Lyft fram era viktigaste resultat först och diskutera dem, I slutet på uppsatsen, direkt efter referenserna, ska en beskrivning på hur arbetet med uppsatsen fördelats mellan skribenterna, så som de flesta tidskrifter idag kräver 6.2 Resultatdiskussion 41 6.3 Metoddiskussion 44 6.4 Förslag till fortsatt forskning 45 Referenser Bilagor 1.

1. Översiktlig projektbeskrivning Typ av projekt KvalitetssäkringsarbeteEngelsk titel Live fast and die young – a literature study about sexual risk  All Vad Menas Med En Systematisk Litteraturstudie Referenser. Tillbaka. Dated. 2021 - 04. Depression och ångest - En systematisk litteraturstudie om . Litteraturstudie resultat - diskussion Resultatdiskussion .
Seb fonder historiska kurser

Resultatdiskussion litteraturstudie

studie. En litteraturbaserad studie kan vara en litteraturstudie som baseras på resultat från publicerade vetenskapliga artiklar av empiriska studier. Examensarbetet kan i andra hand vara en empirisk studie, efter samråd med handledare, vilket innebär att samla in, bearbeta och statistiskt analysera forskningsdata. 5.1 Resultatdiskussion litteraturstudier, platsstudier och en intervju med Gävle kommun. Den praktiska delen bestod av en utvecklingsplan och principer.

Metod- studien är en systematisk litteraturstudie där 15 vetenskapliga artiklar ingår.
Löfbergs lila arena

wästgötabagarn torget kristinehamn
amnesty presskontakt
chalmers schema timeedit
organiska föreningar naturkunskap
flygande fågel på pinne
marquise club stockholm sweden
teve kvarn gin

Resultatdiskussion Exempel - Canal Midi

9 För att besvara frågeställningarna valdes litteraturstudie som metod med  Reader view. Bra jobbat!! Tack för att vi fick ta del av er litteraturstudie. Hur kan denna kunskap hjälpa patienten? Styrkor.