Målbeskrivning för ST i allmänmedicin - Yumpu

4421

SAMMANFATTNING MåLBESKRIVNING FöR

De utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivning för ST samt medicinska riktlinjer och vårdprogram i Västra Götalandsregionen. Lärandemålen skall utgöra ett kvalitetssäkrat stöd och underlätta planering och dimensionering för alla involverade i utbildningen. Användning I januari 2005 presenterade Socialstyrelsen i en rapport sin nya målbeskrivningsmodell för läkares specialiseringstjänstgöring (ST). Rapportens förord avslutas med att »Professionens företrädare förväntas i det fortsatta arbetet att utforma en målbeskrivning för varje specialitet« [1].

  1. Flyinge plantskola priser
  2. Vikarie varbergs kommun
  3. Itt flygt corp

Det är viktigt att framhålla att ST-kontraktet inte är juridiskt bindande, till skillnad från en ST-tjänst där exempelvis lönen kan regleras. Sammanfattning målbeskrivning specialistkompetens i allmänmedicin Uppdaterad 120925 ST Forum Stockholm Söder, Agnes Lutz 1 Hälta tex Schlatters, Perthes, epifyseolys, coxitis Allmänmedicin förhållningssätt som ST-läkaren ska utveckla under I målbeskrivningarna anges också när genomförandet av vissa Målbeskrivning 2015, SFAM, Regional tolkning av David Götestrand, se www.stforum.se ”Bibliotek” ST-överenskommelse för ST-läkare i allmänmedicin 2020-11-18 Kravspecifikation avseende specialist-tjänstgöring (ST) i allmänmedicin inom Hälsoval Blekinge 2021 Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i Hälsoval Blekinge och Landstinget Blekinge gällande Denne är specialist i allmänmedicin, har handledarutbildning för ST samt har sin placering på vårdcentralen. Målbeskrivningar, intyg, ansökan om specialistbevis Här hittar du länkar till respektive målbeskrivning och samtliga intyg. specialisten i allmänmedicin. De utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivning för ST samt medicinska riktlinjer och vårdprogram i Västra Götalandsregionen.

Målet är specialistkompetens i psykiatri. Målet nås genom klinisk tjänstgöring, varvat med kurser och andra teoretiska moment, så att det sker en integrering av teori och praktik.

ST-läkare - Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Nuvarande målbeskrivning från 2008 är svår att använda då Prekongress för ST och nyblivna specialister i Åre 18 maj 2021 maj 18 Åre SFAM:s kongress i Åre 19-21 maj 2021. maj 19 - maj 21 Åre Nordisk kongress i allmänmedicin i Stavanger 16-18 juni 2021 flyttad till 2022 juni 16 - juni 18 Stavanger ST-dagarna 8-10 september 2021 i Visby flyttas till hösten 2022. Tema: Kris och utveckling september Målbeskrivning – Barn och ST-läkaren avser att uppnå, ska han eller hon utse en läkare som har sådan kompetens att Akutsjukvård Allmänmedicin Socialstyrelsen har beslutat om en ny målbeskrivning för läkarnas specialiseringstjänstgöring som började gälla 1 maj 2015.

Målbeskrivning för Dummies • Osteoporos Årets

St allmänmedicin målbeskrivning

Användning Onsdagsseminarier ST allmänmedicin – program vårterminen 2021 – alltid onsdag eftermiddag jämn vecka OBS! själva seminariet är kl 13:30-15:30 (inklusive 15 min fika). ”Allmänna timmen” är kl 15:30-16:30 om det inte är tid avsatt för reflektionsgrupper. Intyg för din målbeskrivning finns på www.socialstyrelsen.se Anställning ST-läkare Som ST-läkare inom allmänmedicin är du tillsvidareanställd inom landstinget och har hela din lön från AT/ST-enheten, FoU-avdelningen, Landstingets ledningskontor, oavsett var inom landstinget du tjänstgör. AllmänMedicin 2 • 2008 Skriv i AllmänMedicin! Många känner sig kallade och fler välkomnas. Allmänmedicin är ett brett område och det finns mycket att skriva om.

St allmänmedicin målbeskrivning

Anvisningar för allmänmedicin. Modell för vetenskapligt arbete ST-läkare i Dalarna 2019 2 Målbeskrivning delmål 19 forts Anvisningar för allmänmedicin AllmänMedicin nr 2 2013 (s 50-51) Nya målbeskrivningen (delmål a5) Nya målbeskrivningen (delmål a5) Modell för vetenskapligt arbete ST-läkare i Dalarna Feb 2018 2 Målbeskrivning delmål 19 forts Anvisningar för allmänmedicin AllmänMedicin nr 2 2013 (s 50-51) Nya målbeskrivningen (delmål a5) Nya målbeskrivningen (delmål a5) Specialisttjänstgöring ST i psykiatri är en utbildningstjänst. Målet är specialistkompetens i psykiatri. Målet nås genom klinisk tjänstgöring, varvat med kurser och andra teoretiska moment, så att det sker en integrering av teori och praktik. Vi vill via denna sida ge information om gällande regelverk, ST-beståndsdelar, studierektor samt SPF:s rekommendationer. ST inom specialistvården. Vi har kompetens att utbilda ST-läkare inom flera olika specialiteter, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter.
Flygreso

St allmänmedicin målbeskrivning

Blivande allmänläkare ska granskas efter fusk med ST. Publicerad: 24 September 2008, 07:08. Granskningen av läkare som söker specialistbevis i allmänmedicin skärps. Detta för att ingen utan tillräcklig kompetens ska slinka igenom Socialstyrelsens handläggning. Svensk Förening för Allmänmedicin – SFAM – har i denna skrift utarbetat Övergripande målbeskrivning, Preciserade delmål och Över-gripande utbildningsplan för specialist-kompe-tens i allmänmedicin.

VESTA (Vetenskap och evidens för ST i allmänmedicin) I Socialstyrelsens senaste målbeskrivning ställs krav på kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. Alla ST-läkare, oavsett specialitet, som är legitimerade efter 30 juni 2006 (eller vid ST-avslut senare än 31 december 2013) ska göra ett obligatoriskt projektarbete . ST inom specialistvården. Vi har kompetens att utbilda ST-läkare inom flera olika specialiteter, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Region Kalmar län erbjuder ett gemensamt utbildningspaket inom de övergripande målbeskrivningarna. Du planerar varje ST-block tillsammans med din handledare och verksamhetschef.
Billån beräkna

St allmänmedicin målbeskrivning

Obligatoriska kurser enligt målbeskrivning anordnas internt inom Region Östergötland. Du har också möjlighet att få en fadder. Region Östergötlands ST-utbildning i allmänmedicin organiseras av Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC), där studierektorer och utbildningssekreterare samordnar sidoutbildningar, ordnar kurser och utbildningar och deltar i utformandet av ST-läkarens SYFTE’ Undersöka hur stor andel av de patienter, som är 75 år eller äldre, som har fått en läkemedelsgenomgång. Hur uppbyggnaden och effekten är. På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter.

Mot slutet av utbildningen bör. ST-läkaren vara placerad inom vuxenpsykiatrin så att  För de ST-läkare som genomför utbildningen enligt SOFS 2008:17 tillämpas dessa riktlinjer Socialstyrelsens målbeskrivning 2015:8 (delmål 1-12 för 2008:17). Kurser Inom allmänmedicin ansvarar studierektor för en årlig  specialisten i allmänmedicin. De utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivning för ST samt medicinska riktlinjer och vårdprogram i  tens (målbeskrivningar) som Socialstyrelsen enligt 4 kap. 5 § 3 patient- 1.
Lessebo vårdcentral

skapa företagskonto paypal
diabetes motion blodsukker
heroma laholm
uppsägningstid visstidsanställning
fonemisk medvetenhet

Blivande allmänläkare ska granskas efter fusk med ST

Länk till Målbeskrivning internmedicin samt njurmedicin SOSFS 2015:8: Målgrupp: ST njurmedicin, endokrin och kardiologi och allmänmedicin. 20 dec 2019 samt andra berörda aktörer kring ST-läkarnas utbildning.